Metode

Psykoterapi Anne Hjort

De selvhelbredende kræfter i personligheden

I terapien arbejder jeg på bagrund af den kybernetiske psykologi, som er læren om de selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden. Jeg ser det enkelte menneske som et kreativt væsen med ubevidste ressourcer, som kan opdyrkes.

Terapien fokuserer på den enkeltes ressourcer, og terapien integrerer teori og metoder fra forskellige psykoterapeutiske retninger. Det er psykoanalyse, gestaltterapi, kropspsykoterapi, kognitiv terapi, narrativ terapi, imago terapi, chok- traumeterapi og tegneterapi.

Terapien virker

Den integrerede psykoterapi er baseret på forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet, og der er videnskabeligt belæg for, at terapien virker i praksis.