Drømmedage

Vil du lære at huske og bruge dine drømme?

NYE DRØMMEGRUPPER I 2019.

Synes du også, at drømme er fantastiske, fascinerende, underlige og af og til skræmmende? Oplever du, at den samme drøm gentager sig igen og igen – eller har du tværtimod kun en vag fornemmelse af, at du overhovedet har drømt? Og undrer du dig over meningen med det hele?

Drømmedage er dage, hvor du arbejder med dine egne drømme i en lille gruppe i et dybtgående og inspirerende forløb, hvor du får viden om drømmenes mange dimensioner og funktion i vores liv. Du vil opdage, at dine drømme kan give dig vejledning og kreativt input, som du ikke havde drømt om.

Drømme beskæftiger sig ikke med bagateller, sagde Freud. De handler om det, der er vigtigt for os. Men drømme taler i et originalt og kreativt sprog, som det kan være svært at afkode med vores normale logiske tænkemåde. De er talerør for vores ubevidste intelligens, der rummer en langt større viden, end vi er klar over. Når du beskæftiger dig med dine drømme, lærer du derfor dig selv bedre at kende, bliver mere klar på din retning i livet og finder kreative måder at løse hverdagens udfordringer.

Drømmedage er dage, hvor vi sammen udfolder drømmenes betydning i en kreativ proces. I løbet af dagen arbejder vi blandt andet med meditation, kropsøvelser, fantasirejse og tegning – og du behøver ikke at kunne tegne! Undervejs vil du formodentlig blive bedre til at huske dine drømme, og ellers er det også muligt og ligeså givende at arbejde med et tema, som er aktuelt for dig.

Tid: Søndage 13.00-18.00. 24. februar, 31. marts, 5. maj og 16. juni 2019.

Sted: Skovvej 17, 3050 Humlebæk. I rolige omgivelser tæt på skov og strand.

Pris: 2.000 for fire gange samlet. Kaffe, te, frugt og kage i pauserne er incl. Underviser: Anne Hjort.

Drømmeaftner i København

Drømmedage i en fortættet form. Torsdage 18.30-22: 21. februar, 21. marts, 2. maj, 13. juni 2019.

Sted og pris: Kroghsgade 1, 2100 København Ø. Centralt ved søerne. 1.500 kr. for fire gange.

Tilmelding senest: 13. januar 2019. Aftengruppen er overtegnet, men stadig plads på Drømmedage.

Anne: 28319908, mail: ah@innerstudio.dk, Lisa: 26662444, mail: lisadahlager@gmail.com

DET SAGDE DELTAGERE PÅ DRØMMEDAGE:

Vi bad vores deltagere på Drømmedagene i 2016 om at sige tre ord om, hvad de har fået ud af det. Her er svarene:

Hvis jeg skal sige 3 ord (umulig opgave) om, hvad dagene har givet mig, er det Indsigt, nærvær og fordybelse. – og den åbenhed, rummelighed og tryghed der er i gruppen har givet mig rigtig meget.  Bettina

”Inspiration, kontakt, omsorg (ISÆR ER DET STORT AT MÆRKE DET OVER FOR ANDRE)”. Julie

”Dagene har været afslappende, spændende og berigende. De har også givet nye perspektiver på livet og åbnet for andre livsmuligheder”. Mona

”Det har været meget inspirerende og givtigt at arbejde med personlig udvikling på denne måde – især fordi både mine egne og de andres drømme har givet stof til eftertanke”. Hanne

”Mine ord må være : En ny verden og ny viden, hvor jeg opdagede, at drømme kan fortælle mig noget om min underbevidsthed. Dejligt fortroligt rum, hvor dynamikken i gruppen fungerer godt. Afslappende, på en måde hvor der er tid til en selv”. Inge

”Der har været en god spændvidde af oplevelser. På den ene side har det været afslappende/afstressende, mens det på den anden side har stimuleret til kontinuerligt arbejde med selverkendelse/selvindsigt. Drømmearbejdet har udvidet min horisont, og specielt  tegneøvelser,  jeres spørgen ind til drømmene og kommentarer fra det reflekterende team har bidraget til min proces”. Helen

“2 meget kvalificerede kvinder tilbød et drømmekursusforløb. Det var afvekslende med gode kropsøvelser og meget præcise men samtidig individuelle fortolkninger af deltagernes drømme. De teoretiske oplæg var relevante i sammenhængen”. Lone

Om os: Vi er uddannede psykoterapeuter fra Vedfeltinstituttet, hvor arbejde med drømme er en essentiel del af praksis. Vi brænder for at arbejde med drømme og har gennemgået lange individuelle og personlige træningsforløb hos Ole og Lene Vedfelt. Vi er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening (MPF). Lisa Dahlager er billedkunstner og mag.art. i kultursociologi, ph.d. i folkesundhedsvidenskab. Hun har igennem en årrække coachet ph.d.-studerende. Lisa driver virksomheden Sanatoriet, som tilbyder kunstkurser, psykoterapi og coaching. Anne Hjort er instruktør af dokumentarfilm og tv, mag.art. i litteraturvidenskab og russisk. Anne har virksomheden Inner Studio, som tilbyder psykoterapi og kurser i drømme og meditation – med fokus på personlig udvikling og kreativitet.

Anne og Lisa har bidraget til antologien: Det ubevidstes potentiale med artiklerne Hjertets algoritmer – om bevidsthedens lærende, kreative og helbredende virkemåde (Lisa) og Kreativitet, liv og kunst – i kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi (Anne). Udkommet på Frydenlunds forlag i 2015.