METODE

De selvhelbredende kræfter i personligheden

I terapien arbejder jeg på bagrund af den kybernetiske psykoterapi, som samarbejder med de selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden. Jeg ser det enkelte menneske som et kreativt væsen med ubevidste ressourcer, som kan opdyrkes.

Terapien fokuserer på den enkeltes ressourcer, og terapien integrerer teori og metoder fra forskellige psykoterapeutiske retninger. Det er psykoanalyse, gestaltterapi, kropspsykoterapi, kognitiv terapi, narrativ terapi, imago terapi, chok- traumeterapi og tegneterapi.

Terapien virker

Den kybernetiske psykoterapi er baseret på forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet, og der er videnskabeligt belæg for, at terapien virker i praksis.

ETIK

Jeg har tavshedspligt

Alt hvad der bliver udtrykt i terapirummet er omfattet af fortrolighed, og jeg har tavshedspligt.

Jeg arbejder desuden på grundlag af de etiske retningslinjer fra Dansk Psykoterapeutforening, som jeg er medlem af.